Litewsko-Polski Obszar Funkcjonalny – realizacja założeń projektu

Pomimo ograniczeń związanych z pandemia COVID-19, projekt Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska „Litewsko-polski obszar funkcjonalny – nowe możliwości rozwoju turystyki”, który rozpoczął się 1 stycznia 2021 r., działa pełną parą. 28 czerwca partnerzy projektu spotkali się w Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai, aby omówić nowe logo obszaru funkcjonalnego, jedenaście tematycznych tras turystycznych promowanych poprzez wspólny film, album fotograficzny, mapę, aplikację mobilną oraz stoisko wystawiennicze. Połowa z zaplanowanych spotkań, tj. osiem, odbyła się na odległość. Zaproszono na nie ekspertów z dziedziny turystyki, partnerów społeczno-gospodarczych i usługodawców w celu omówienia rozwoju wspólnego obszaru turystycznego.

Ten graniczny projekt, realizowany przez Rejon Łoździejski (Lazdijų rajono savivaldybė), rejon Wyłkowyski (Vilkaviškio rajono savivaldybė), rejon Kalwaryjski (Kalvarijos savivaldybė), Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej (zrzeszającego 7 gmin), gminę Rutka-Tartak oraz gminę Wiżajny, ma na celu rozwój potencjału obszaru turystycznego w celu stworzenia solidnych podstaw do dalszej wspólnej pracy. Czas trwania projektu to 15 miesięcy, budżet projektu wynosi 93596,68 EUR, udział inwestycji Gminy Rutka-Tartak to 14 297,64 euro z czego 12 152,99 euro stanowi wsparcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.