Manewry strażackie na terenie gminy Rutka-Tartak

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.

Informujemy, iż w dniu 10 września 2022 r. na terenie gminy Rutka Tartak, planowane jest przeprowadzenie VII Manewrów Ratowniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu suwalskiego. Tematyką organizowanych ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych będzie m.in. taktyka gaszenia pożarów, prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz prowadzenia innych działań ratowniczych podczas nietypowych zdarzeń z użyciem posiadanego sprzętu.