Mobilny Punkt Potwierdzający Profile Zaufane ePUAP

Starostwo Powiatowe w Suwałkach we współpracy z Urzędem Gminy Rutka-Tartak w dniu 12 maja 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00 uruchomi Mobilny Punkt Potwierdzający Profile Zaufane ePUAP dla zainteresowanych mieszkańców Gminy Rutka-Tartak.

Profil zaufany ePUAP jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznych administracji. Działa on, jak odręczny podpis i pozwala załatwiać sprawy urzędowe drogą elektroniczną.

Więcej informacji o tym czym jest ePUAP i jakie sprawy można załatwić przy użyciu profilu zaufanego można znaleźć na stronie obywatel.gov.pl

 

Dokumenty do pobrania: