Ogłoszenie o rekrutacji uczestników szkoleń

Gmina Rutka-Tartak wraz z Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak – realizatorem projektu, zapraszają do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

Działania 3. 1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Gmina Rutka-Tartak pozyskała grant w wysokości 106 400,00 zł na przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń komputerowych dla 190 mieszkańców gminy oraz zakup 11 laptopów i wózka na laptopy, wykorzystywanych podczas realizacji szkoleń.

Szkolenia przeprowadzone zostaną w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak, ul. Szkolna 12, 16-406 Rutka-Tartak w terminie od 01.12.2018 r. do 30.06.2019 r., w 19 dziesięcioosobowych grupach w wymiarze 12 godzin na jedno szkolenie.

[ezcol_1half] [/ezcol_1half] [ezcol_1half_end] [/ezcol_1half_end]

Szkolenia dedykowane są dla osób, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 25 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Rutka-Tartak (w tym osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i wykluczonych elektronicznie). Mile widziane są różne grupy wiekowe: od młodych rodziców po seniorów.

W ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną szkolenia z następnych bloków tematycznych:

  • Rodzic w internecie
  • Mój biznes w sieci
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Rolnik w sieci
  • Kultura w sieci

Rekrutacja uczestników szkoleń odbywać się będzie na podstawie deklaracji uczestnictwa w projekcie, którą należy złożyć w księgowości Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak, ul. Szkolna 12, 16-406 Rutka-Tartak( pokój nr 29), w terminie od 08.11.2018 r. do 22.11.2018 r.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod nr tel: 691 041 066 w siedzibie Szkoły.

[ezcol_1third][/ezcol_1third] [ezcol_1third] [/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] [/ezcol_1third_end]

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu państwa

 

Dokumenty do pobrania: