Ogłoszenie otwartego konkursu

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.W załączeniu poniżej szczegółowe informacje w związku z konkursem na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

Dokumenty do pobrania: