Pomoc obywatelom Ukrainy w województwie podlaskim

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy.

Zachęcamy do zgłaszania możliwości pomocy przez rządową stronę, która zapewnia właściwą koordynację działań:

 

https://pomagamukrainie.gov.pl/

 

Podlaski Urząd Wojewódzki uruchomił całodobowy punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy, który działa w hali dworca kolejowego PKP w Białymstoku (ul. Kolejowa 9). 

Uchodźcy z Ukrainy mogą w nim otrzymać informacje dotyczące zakwaterowania w miejscach zorganizowanych przez wojewodę podlaskiego we współpracy z samorządami, legalizacji pobytu, możliwej pomocy materialnej i żywieniowej. W punkcie działa również całodobowa infolinia – nr tel. 603 660 052.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z poleceniem Wojewody Podlaskiego Urząd Gminy ma niezwłocznie informować Wojewodę o uchodźcach, którzy przybyli na teren gminy (po 24.02.2022 r.) – w związku z powyższym prosimy o niezwłoczne informowanie nas o osobach, które zostały przyjęte przez mieszkańców naszej gminy – tel. 87 568 72 56 wew. 36. Ułatwi to dalszą pomoc osobom potrzebującym.

Prosimy o nie organizowanie transportu Ukraińców „na własną rękę”. Nie dotyczy to przypadku kiedy jedziemy po znaną konkretną osobę.

Lista punktów zbiórki zgłoszonych przez samorządy do PUW jest aktualizowana na stronie PUW zakładce Pomagam Ukrainie.

Informacje dla obywateli Ukrainy/ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ