Spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji

W związku z pismem Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach uprzejmie informuję, że w dniu 12 kwietnia 2018 r. /czwartek/ o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rutce-Tartak odbędzie się spotkanie przedstawicieli KMP z mieszkańcami oraz młodzieżą naszej gminy w celu przedstawienia w prostej i atrakcyjnej formie zasad naboru do Policji i proces rekrutacji /prezentacja multimedialna z odpowiednim komentarzem i charakterystyką działań różnych pionów organizacyjnych Policji, możliwość przymierzenia policyjnego munduru i policyjnego osprzętu/.

Obecność podczas tego spotkania Kierownika Posterunku Policji w Rutce-Tartak pozwoli również mieszkańcom gminy na poruszenie bieżących spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców gminy.

Wójt

Piotr Sinkiewicz