Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.

Informujemy, iż w związku z remontem drogi powiatowej nr 1129B w dniach 27 i 28 marca 2024 r. wystąpią utrudniania w ruchu drogowym na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 651 w miejscowości Rutka-Tartak do przepompowni wody w miejscowości Potopy. W tych dniach mogą wystąpić objazdy przedmiotowego odcinka drogami gminnymi.