Wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Suwałkach uprzejmie informuje, że w dniach od 9 do 30 września 2020 r.  można składać  do ARiMR  „Wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się m.in. rolnicy, którzy według stanu na dzień 1 marca 2020 r. byli posiadaczami co najmniej:

  • 3 sztuk samców gatunku bydło domowe (Bos taurus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
  • 3 sztuk samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) typu użytkowego mlecznego lub typ użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące

Kontakt z doradcą: (dni robocze od godz. 7.30 – 15.30)

Agnieszka Kurczyńska  tel. 514-921-276