Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – przekazanie sprzętu

W dniu 20 września 2022 r. Wójt  Gminy Rutka-Tartak – Pan Piotr Sinkiewicz przekazał komputery rodzicom i dzieciom pochodzącym z terenu naszej gminy, zakupionych  w ramach realizacji konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Grant realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem programu było wsparcie w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego przeznaczonego na realizację zadania związanego z edukacją zdalną dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych, którzy nie otrzymali tożsamego wsparcia z innych działań przeznaczonych do ograniczenia i niwelacji skutków pandemii COVID-19.

Gmina Rutka-Tartak  otrzymała dofinansowanie w kwocie 40 000,00 zł co pozwoliło na zakup 16 komputerów. Wszystkim obdarowanym życzymy, aby zakupiony sprzęt działał niezawodnie i dawał możliwości rozwoju jak najdłużej.