Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej publikuje wykaz placówek znajdujących się na terenie województwa podlaskiego, które udzielają tymczasowego schronienia osobom bezdomnym.

Więcej informacji na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (LINK)

Bezpłatna infolinia dla bezdomnych: 800 444 989

Dokumenty do pobrania: