Wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Gmina Rutka-Tartak w ramach umowy z Województwem Podlaskim w imieniu którego działał Zarząd Województwa Podlaskiego zakupiła wyposażenie dla jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Rutce-Tartak.

W ramach dofinansowania zakupiono aparat powietrzny z butlą:

 

Zakupów dokonano ze środków otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego. Gmina w ramach dofinansowania otrzymała 5 000,00 zł, całkowity koszt zakupów wyniósł 5 000,00 zł.