Złote Gody na medal

Uroczystość wręczenia medali za 50-lecie pożycia małżeńskiego odbyła się dnia 27 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak. Były gratulacje, kwiaty oraz kosz słodkości.

Nadane przez Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczył Wójt Gminy Rutka-Tartak. Otrzymali je Państwo Irena oraz Bronisław Bogdańscy. Jubilatom życzymy jeszcze wielu wspólnie przeżytych lat w dobrym zdrowiu i szczęściu rodzinnym, dużo radości oraz szacunku ze strony rodziny i społeczeństwa.