Dofinansowanie odbioru i utylizacji eternitu

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych, Gmina planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie odbioru i utylizacji eternitu. Pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest dotyczyć będzie właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Rutka-Tartak. Prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w programie, które na pewno będą w stanie przeprowadzić zmianę pokrycia dachowego w roku 2021, bądź posiadają już zdemontowały eternit, o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie 18 czerwca 2021 r.

 

Pamiętajmy, że Gmina składając wniosek o dofinansowanie zobowiązuje się do zebrania określonej ilości eternitu, jeżeli tego nie zrobi (np. odbierze mniejszą ilość), dofinansowanie może zostać anulowane, tym samym Gmina będzie musiała pokryć koszty z własnego budżetu. W związku z tym złożony przez właściciela nieruchomości wniosek stanowi nieodwołalne zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z programu. Więcej informacji – tel. 87 568 72 56 wew. 36 osobą odpowiedzialna w tym zakresie jest Pan Arkadiusz Balcer, pokój nr 4.

Dokumenty do pobrania: