Działania w zakresie zapobiegania i ograniczania bezdomności zwierząt

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.

Gmina Rutka-Tartak wspiera w 2023 roku następujące działania w zakresie zapobiegania i ograniczania bezdomności zwierząt poprzez:

– KASTRACJE I STERYLIZACJE PSÓW POSIADAJĄCYCH WŁAŚCICIELA
– KASTRACJE I STERYLIZACJE KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

W celu ograniczenia bezdomności zwierząt na Gminy Rutka-Tartak właściciele psów
którzy zamieszkują na terenie naszej gminy, mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji swoich zwierząt.
Jednocześnie mieszkańcy Gminy Rutka-Tartak, którzy sprawują opiekę nad kotami wolno żyjącymi mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji.

Sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących bądź psów właścicielskich z terenu naszej gminy wykonuje:
„Agro -Wet” Gabinet Weterynaryjny s.c. Barbara Syperek,
Piotr Syperek
ul. Bakałarzewska 19
16-400 Suwałki
tel. (87) 565-20-11
Zabiegi wykonywane będą w godzinach pracy lecznicy – od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 17.00 , w soboty od godz.8.00 do godz. 13.00.

UWAGA! Warunkiem przyznania środków finansowych na wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psów właścicielskich jest zaczipowanie zwierzęcia (na koszt właściciela).

Czas trwania – do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na powyższe zadania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak pokój nr 4 bądź pod numerami tel. (87) 568 72 56 wew. 36.