Akcja – „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

W grudniu 2022 r. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rutce – Tartak weźmie udział w akcji pod hasłem

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Serdecznie Państwa zachęcamy do przekazania elektrośmieci właśnie na tę zbiórkę. Odpady zbierane są bezpłatnie, ale trzeba je samodzielnie dowieźć na plac szkolny przy ul. Szkolnej 12.

Organizatorem akcji jest:

Green Office Ecologic Sp. z o.o.
ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa

Oddział w Łomazach: ul. Spółdzielcza 6c, 21-532 Łomazy
REGON: 060574071 NIP: 537-256-73-32 BDO: 000003547

Kapitał zakładowy 343 000,00
KRS:0000346637 Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Szczegóły akcji:

  • Konkretny termin akcji zostanie podany w późniejszym terminie na stronie Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Rutce – Tartak.
  • Elektrośmieci należy dostarczyć na ul. Szkolną 12 w podanym terminie. Proszę ich nie przywozić wcześniej, żeby niepotrzebnie nie zajmowały miejsca na placu.
  • Szkoła nie ponosi żadnych kosztów, a za zebrane elektrośmieci otrzymuje ekwiwalent wymienny na nagrody rzeczowe.
  • Szczegółowy spis odbieranego sprzętu w załączniku.

Koordynator akcji

Emilia Grygo

Szkoła Podstawowa w Rutce – Tartak

W listopadzie i grudniu planowany jest odbiór odpadów wielkogabarytowych (w tym elektrośmieci) w naszej gminie. Jednak ze względu na możliwość zmniejszenia opłat za odpady (gmina płaci firmie wywozowej za każdą tonę odebranych odpadów), jak i z możliwości wsparcia finansowego naszej szkoły – zachęcamy do przekazania tego rodzaju odpadów tym razem do szkoły.

 

Dokumenty do pobrania: