Jesteś tutaj:

Autor: admin

Otwarta Strefa Aktywności

Gmina Rutka-Tartak otrzymała dofinansowanie na budowę Otwartej Strefy Aktywności (OSA). Inwestycja dofinansowana jest przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018.

Całkowita wartość inwestycji obejmująca 1 obiekt na terenie gminy Rutka-Tartak: 65 677,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków FRKF: 32 800,00 zł Więcej “Otwarta Strefa Aktywności”

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Gminie Rutka-Tartak poprzez stworzenie miejsc obsługi rowerzystów (MOR) w miejscowościach Rowele oraz Baranowo

W dniu 20 lipca 2018 roku w Białymstoku Gmina Rutka-Tartak podpisała umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy na realizację operacji: “Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Gminie Rutka-Tartak poprzez stworzenie miejsc obsługi rowerzystów (MOR) w miejscowościach Rowele oraz Baranowo”. Więcej “Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Gminie Rutka-Tartak poprzez stworzenie miejsc obsługi rowerzystów (MOR) w miejscowościach Rowele oraz Baranowo”

Modernizacja systemu oczyszczania ścieków i dostarczania wody w Gminie Rutka-Tartak

29 czerwca 2018 r. odebrane zostały roboty wykonane w ramach operacji: “Modernizacja systemu oczyszczania ścieków i dostarczania wody w Gminie Rutka-Tartak”. Prace prowadzone były od końca października 2017 r., a w ich wyniku mamy całkowicie zmodernizowany system oczyszczania ścieków i dostarczania wody. Dzięki modernizacji zwiększona została wydajność pracy Stacji Uzdatniania Wody i poprawiona jakość pracy oczyszczalni ścieków.

Nieremontowana od momentu budowy oczyszczalnia ścieków w ostatnich miesiącach przed modernizacją była coraz bardziej uciążliwa dla okolicznych mieszkańców i wymagała dużego nakładu pracy ze strony  eksploatatora aby zapewnić w miarę stabilną pracę. Stacja Uzdatniania Wody oraz pompownie strefowe wody również były awaryjne, a w momentach dużego zapotrzebowania na wodę wręcz niewydajne.  Więcej “Modernizacja systemu oczyszczania ścieków i dostarczania wody w Gminie Rutka-Tartak”

Szacowanie strat spowodowanych suszą

Urząd Gminy Rutka-Tartak uprzejmie informuje producentów rolnych, że mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak pokój Nr 4. Do wniosku muszą być dołączone załączniki:

  1. Oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych,
  2. Oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach,
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Kopia wniosku o płatności obszarowe (Załącznik Nr 1 musi być wypełniony zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe na rok 2018 , złożonym w ARIMR)

Więcej “Szacowanie strat spowodowanych suszą”

“Dobry Start” dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program / Dz.U. z 2018 r., poz. 1061 /, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Więcej ““Dobry Start” dla ucznia”

Nowe nabory LGD

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie “Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023, Cel szczegółowy I.2, Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR do roku 2023, Przedsięwzięcie I.2.2 – Wsparcie procesu powstawania i rozwoju  podmiotów sektora MSP ze środków PROW, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Więcej “Nowe nabory LGD”

Spotkanie informacyjno–szkoleniowe

Wójt Gminy Rutka-Tartak, Posterunek Policji w Rutce-Tartak, Straż Graniczna w Rutce-Tartak, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak oraz Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak serdecznie zapraszają na  spotkanie informacyjno–szkoleniowe pt.:

Wyzwania współczesnej profilaktyki zagrożeń społecznych.

Bezpieczeństwo osób starszych”. Więcej “Spotkanie informacyjno–szkoleniowe”

Do góry