Wyposażenie dla Ochotniczej Strazy Pożarnej

Gmina Rutka-Tartak w ramach umowy z Województwem Podlaskim w imieniu którego działał Zarząd Województwa Podlaskiego zakupiła wyposażenie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach dofinansowania zakupiono trzy koce gaśnicze i i cztery komplety rękawic specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutce-Tartak a także trzy pary butów specjalnych gumowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolnikach.

Zakupów dokonano ze środków otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego. Gmina w ramach dofinansowania otrzymała 4 000,00 zł, całkowity koszt zakupów wyniósł 4 000,00 zł.