Budowa drogi gminnej w msc. Kadaryszki gmina Rutka-Tartak oznaczonej w MPZP 4KDW z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap – Żytkiejmy-Szypliszki-Sejny

W dniu 29 listopada 2019 r. Gmina Rutka-Tartak podpisała umowę z Wojewodą Podlaskim  o dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej w msc. Kadaryszki gmina Rutka-Tartak oznaczonej w MPZP 4KDW z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap – Żytkiejmy-Szypliszki-Sejny”.

Budowa dofinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych z którego gmina otrzymała 869 786,77 zł, całkowita wartość inwestycji to 1 599 553,58 zł z czego 1 449 644,62 zł to koszty kwalifikowane. Ostateczna wysokość dofinansowania to 60 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Planowane zakończenie budowy to 30 lipca 2020 r.

Droga zostanie wybudowana przez firmę: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą w Suwałkach.

Inwestycja ma na celu wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania, do kategorii dróg gminnych.  Budowana droga znajduje się na terenie objętym aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Rutka-Tartak (Uchwała nr VII/41/2007 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kadaryszki Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. nr 197 poz. 2010) jako teren komunikacji publicznej ulica gminna i ulica w ciągu drogi wojewódzkiej, przebiegające przez planowane tereny zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i tereny zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej z usługami (20 działek). Planowana droga pozwoli na skomunikowanie terenów inwestycyjnych z drogą wojewódzką nr 651 Gołdap – Żytkiejmy – Szypliszki – Sejny oraz z drogą powiatową 1129B Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak.

 

Dokumenty do pobrania: