Budowa ulicy Młynarskiej w Rutce-Tartak

W dniu 24 lipca 2020 r. Gmina Rutka-Tartak podpisała umowę z Wojewodą Podlaskim  o dofinansowanie zadania „Budowa ulicy Młynarskiej w Rutce-Tartak”.

Budowa dofinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych z którego gmina otrzymała 236 531,38 zł, całkowita wartość inwestycji to 404 423,36 zł z czego 394 218,98 zł to koszty kwalifikowane. Ostateczna wysokość dofinansowania to 60 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Planowane zakończenie budowy to 30 listopada 2020 r.

Droga zostanie wybudowana przez firmę: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą w Suwałkach.

Planowana inwestycja ma na celu wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania, do kategorii dróg gminnych. Stan istniejący: planowana droga znajduje się w sąsiedztwie terenów rolniczych oraz terenu domów jednorodzinnych w zwartej zabudowie miejscowości Rutka-Tartak oraz terenów określonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako – teren zabudowy przemysłowej lub rzemieślniczej. Część terenu realizacji inwestycji, oraz terenu przyległego objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego -Uchwała nr XXIII/143/09 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 24 września 2009 roku.