Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Rutka-Tartak

18 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Rutka-Tartak przekazał strażakom z jednostek OSP w Rutce-Tartak i OSP w Smolnikach sprzęt ratowniczo-gaśniczy zakupiony w ramach Projektu „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Rutka-Tartak”.

[ezcol_1half][/ezcol_1half] [ezcol_1half_end][/ezcol_1half_end]

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach dofinansowania jednostki OSP zostały doposażone w następujący sprzęt:

  • Defibrylator
  • Bosak dielektryczny
  • Latarka akumulatorowa
  • Torba ratownicza
  • Szyny typu Kramera
  • Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi
  • Sprzęt do oznakowania terenu akcji