Informacja dotycząca stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2023/2024

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rutka-Tartak. Więcej informacji w załączeniu poniżej.

Dokumenty do pobrania: