Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zarządził na dzień 15 października 2023 roku wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej w tych wyborach, skontaktuj się z komitetem wyborczym.

Możesz też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu, wtedy w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego Twoja kandydatura może zostać wykorzystana. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Zgodnie z Kalendarzem wyborczym termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 15 września 2023 r.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej poświęconej wyborom do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskie zarządzonych na 15 października 2023 r.