Informacja KRUS

W załączeniu informacja KRUS w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe w IV kwartale 2023 r.

Dokumenty do pobrania: