Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), GMINA RUTKA-TARTAK przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Informacja o przystąpieniu Gminy Rutka – Tartak  do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rutka – Tartak