INFORMACJA W SPRAWIE MASECZEK

W trosce o bezpieczeństwo sanitarne w Gminie Rutka-Tartak podjęto dodatkowe działania, służące zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, a także wirusów i bakterii.

Zakupiono maseczki dla mieszkańców gminy w wieku 60 lat i powyżej.

W miejscowości Rutka Tartak maseczki dla mieszkańców kwalifikujących się do grupy wiekowej zostaną dostarczone na każdą posesję do skrzynek pocztowych. Natomiast sołtys każdej miejscowości otrzyma maseczki dla mieszkańców wsi kwalifikujących się do grupy wiekowej i zostaną one wydane przez sołtysów. Osoby kwalifikujące się do odpowiedniej grupy wiekowej, które potrzebują maseczek, a nie zostały uwzględnione w wykazach mogą odebrać maseczki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu 87 5687 256 wew. 32

WÓJT GMINY RUTKA-TARTAK

PIOTR SINKIEWICZ