Jesteś tutaj:

Kategoria: Koronawirus

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:

a) odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),

b) maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny
być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do
pojemnika/worka na odpady zmieszane. Więcej „Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)”

INFORMACJA W SPRAWIE MASECZEK

W trosce o bezpieczeństwo sanitarne w Gminie Rutka-Tartak podjęto dodatkowe działania, służące zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, a także wirusów i bakterii.

Zakupiono maseczki dla mieszkańców gminy w wieku 60 lat i powyżej. Więcej „INFORMACJA W SPRAWIE MASECZEK”

Komunikat dotyczący zasad liczenia terminów w postępowania administracyjnym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID

Na podstawie art. 15zzs ust. 1,8 i 10 ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 5680) informuję, iż w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: Więcej „Komunikat dotyczący zasad liczenia terminów w postępowania administracyjnym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID”

Dostęp do pól na Litwie – ważne informacje

Wójt Gminy Rutka-Tartak zwraca się do wszystkich, którzy posiadają ziemię rolną na Litwie i chcą pracować w obecnym okresie, gdy są zamknięte granice państwa, aby jak najszybciej podali potrzebne dane: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu oraz gdzie i ile (ha) macie ziemi rolnej na terenie Litwy.

Ww. informacja zostanie przekazana do Kancelarii Premiera Litwy.

Informację można przesyłać na adres email: sekretariat@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl lub wiadomość sms na tel. 601 340 115 Więcej „Dostęp do pól na Litwie – ważne informacje”

Definicje Ministerstwa Zdrowia

Co to znaczy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia, że ktoś …

… jest hospitalizowany?

Przebywa w szpitalu. Niekoniecznie znaczy to, że jest nosicielem koronawirusa albo jest chory na COVID-19. Niektóre osoby mają objawy chorobowe, ale jest to np. grypa. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.

Liczba osób hospitalizowanych to nie to samo, co liczba osób chorych ani liczba osób będących zakażonymi koronawirusem.

W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem pacjent jest umieszczany w izolatce, by nie zarażał innych chorych. Więcej „Definicje Ministerstwa Zdrowia”

Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: pomoc osobom w kwarantannie

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj – nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc.

Co możesz zrobić?

Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz.

W tym szczególnym okresie ośrodki pomocy społecznej powinny skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym – szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.

Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej. Więcej „Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: pomoc osobom w kwarantannie”

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

K o m u n i k a t

Urząd Gminy Rutka-Tartak wprowadza tymczasowe zmiany w organizacji pracy.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, ograniczamy bezpośrednią obsługę interesantów do minimum.

Od wtorku (17.03) interesanci przychodzący do Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak będą musieli liczyć się z utrudnieniami. Cześć pomieszczeń zostanie zamkniętych do bezpośredniego dostępu. To znaczy, że pomoc uzyskamy jedynie korespondencyjnie, telefonicznie lub przez internet.  Tylko w sytuacjach wyższej konieczności będzie działał Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności, w tym dowody osobiste. Więcej „Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy”

Ulotka informacyjna dotycząca zasad obowiązkowej kwarantanny

Od 15 marca wszystkie osoby powracające do Polski będą zobowiązane poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Ministerstwo zdrowia przygotowało ulotkę informacyjną dotyczącą zasad kwarantanny, która jest do pobrania poniżej w części Dokumenty do pobrania.

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5000 zł Więcej „Ulotka informacyjna dotycząca zasad obowiązkowej kwarantanny”

Zarządzenie w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, Wojewoda Podlaski zarządził zawieszenie na terenie województwa podlaskiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych do dnia 25 marca 2020 r.

Szczegóły w załączniku. Więcej „Zarządzenie w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego”

Do góry