Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

K o m u n i k a t

Urząd Gminy Rutka-Tartak wprowadza tymczasowe zmiany w organizacji pracy.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, ograniczamy bezpośrednią obsługę interesantów do minimum.

Od wtorku (17.03) interesanci przychodzący do Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak będą musieli liczyć się z utrudnieniami. Cześć pomieszczeń zostanie zamkniętych do bezpośredniego dostępu. To znaczy, że pomoc uzyskamy jedynie korespondencyjnie, telefonicznie lub przez internet.  Tylko w sytuacjach wyższej konieczności będzie działał Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności, w tym dowody osobiste.

Urząd Gminy  zachęca do załatwiania spraw urzędowych elektronicznie, za pośrednictwem konta e-PUAP.

Kasa w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak jest nieczynna.

Zobowiązania pieniężne należy uiszczać na konto bankowe nr:

35 9367 0007 0000 0000 0866 0003

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny rachunek bankowy podany w zawiadomieniu w sprawie stawek opłat lub na konto bankowe nr:

38 9367 0007 0000 0000 0866 0337

Przy wejściu do budynku urzędu wyznacza się zamkniętą strefę do obsługi interesantów. Interesanci będą obsługiwani tylko pojedynczo w zamkniętej strefie z ograniczeniem do złożenia i odebrania korespondencji. Dokumentacja papierowa złożona w urzędzie będzie podlegać 48 godzinnej kwartantannie w wyznaczonym pomieszczeniu.

 

Wykaz telefonów Urzędu Gminy:

 

  Stanowisko Numer telefonu
Wójt Gminy 87 568 72 54
Sprawy organizacyjne i kadrowe 87 568 72 56 wew. 31
Sekretarz Gminy 87 568 72 55
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, rolnictwo 87 568 72 56 wew. 36
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 87 568 72 56 wew. 36
Wymiar podatków i opłat 87 568 72 56 wew. 38
Skarbnik Gminy 87 568 72 56 wew. 39
Urząd Stanu Cywilnego – ewidencja ludności, dowody osobiste 87 568 72 56 wew. 40
Księgowość budżetowa 87 568 72 56 wew. 33
Księgowość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stypendia 87 568 72 56 wew. 33
Księgowość podatkowa 87 568 72 56 wew. 35
Gospodarka komunalna, drogi gminne 87 568 72 56 wew. 37
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak 87 568 72 56 wew. 32

 

e-mail: sekretariat@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl

e-Puap: /RUTKATARTAK/skrytka lub /RUTKATARTAK/SkrytkaESP