Zarządzenie w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, Wojewoda Podlaski zarządził zawieszenie na terenie województwa podlaskiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych do dnia 25 marca 2020 r.

Szczegóły w załączniku.

Dokumenty do pobrania: