Dostęp do pól położonych na Litwie

24 marca 2020 r. Wójt Gminy Rutka-Tartak zwrócił się do Wojewody Podlaskiego i Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku z prośbą o udzielenie pomocy rolnikom prowadzącym swoje gospodarstwa na pograniczu polsko-litewskim.

W dniu 1 kwietnia 2020 r. Wojewoda Podlaski udzielił następującej odpowiedzi:

Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 1 kwietnia 2020 r. podało następującą informację:

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego wprowadzone zostały ułatwienia w przekraczaniu granicy przez rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą na polach usytuowanych po dwóch stronach granicy w południowej i wschodniej części Polski.

Rolnicy posiadający takie pola będą mogli przekraczać granicę bez obowiązku stosowania kwarantanny.

Rolnicy, którzy chcą z takiego ułatwienia skorzystać powinni zgłosić się do komendanta przejścia granicznego, które chcą przekraczać.

O decyzji tej poinformowali dziś ministra Ardanowskiego: sekretarz stanu w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker oraz Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga.

Ograniczenia dotyczące przekraczania granicy państwa wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa uniemożliwiały grupie rolników, którzy posiadają pola na granicy Polski z Czechami, Słowacją i Litwą rozpoczęcie prac polowych. (Źródło: gov.pl)