Informacja w sprawie punktu dystrybucji jodku potasu

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji trwa dystrybucja tabletek z jodkiem potasu. W przypadku wystąpienia zagrożenia skażeniem radiacyjnym będą one wydawane mieszkańcom Gminy Rutka-Tartak w punkcie wydawania, który zlokalizowany został w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak.

Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Wydawanie preparatu w punkcie nastąpi wyłącznie w momencie wystąpienia zagrożenia po podjęciu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek.  

Ponadto informuję, iż według Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 marca 2022 roku oraz Rekomendacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2022 roku tabletki jodku potasu zostały zabezpieczone poniższym grupom wiekowym i stosuje się zasady podawania tabletek jodku potasu ludności wg. poniższej tabeli:

Grupa ryzyka Ilość stabilnego jodu Liczba podawanych tabletek
Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc 12,5 mg jodu ¼ tabletki
Dzieci od miesiąca do 3 lat 25 mg jodu ½ tabletki
Dzieci od 3 do 12 lat 50 mg jodu 1 tabletka
Osoby od 12 do 60 roku życia 100 mg jodu 2 tabletki
Kobiety w ciąży i karmiące piersią (w każdym wieku) 100 mg jodu 2 tabletki

Całość dawki w każdej z grup ryzyka podawana jest JEDNORAZOWO

Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce informacyjnej.