Informator o szkołach publicznych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim.

Podlaski Kurator Oświaty przygotował informator o szkołach publicznych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim.

Informator dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium oświaty w Białymstoku pod adresem:

https://www.kuratorium.bialystok.pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/14507.html