Rolnicze badania ankietowe w 2019 r.

Od 1 czerwca br. w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju realizowane będzie  badanie rolnicze dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej. W bieżącym roku na terenie województwa podlaskiego wykonywać je będą pracownicy oraz ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Badania odbywać się będą w wybranych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.

Szczegółowe informacje na temat badania w ulotce dostępnej w części „Dokumenty do pobrania”.

Dokumenty do pobrania: