Ja w internecie – zmiana harmonogramu

W związku z realizacją projektu pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

Działania 3. 1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

informujemy, że uległ zmianie harmonogram szkoleń.

Zmieniony harmonogram zamieszczamy poniżej, w części „Dokumenty do pobrania”.

Szkolenia przeprowadzone zostaną w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak, ul. Szkolna 12, 16-406 Rutka-Tartak

[ezcol_1third][/ezcol_1third] [ezcol_1third] [/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] [/ezcol_1third_end]

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu państwa

 

Dokumenty do pobrania: