Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy dołączą do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT oraz przesyłają ją jako plik JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.