Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.W związku z otrzymywanymi informacjami o pojawianiu się nieuczciwych firm oferujących usługi w ramach Czystego Powietrza, NFOŚiGW przygotował komunikat dla potencjalnych beneficjentów. Więcej informacji na ten temat w załączeniu.

Dokumenty do pobrania: