Wniosek oraz stanowisko w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Suwałki – Rutka-Tartak.

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.W załączeniu poniżej wniosek Zarzadu Powiatu w Suwałkach oraz Wójtów Gmin Jeleniewo, Rutka-Tartak, Szypliszki, Przerośl, Suwalki i Wiiajny do Zarzqdu Województwa Podlaskiego a także stanowisko Rady Gminy RUtka-Tartak odnośnie zamiaru podjęcia przez Sejmik Województwa Podlaskiego uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Suwałki – Rutka-Tartak.

Dokumenty do pobrania: