Materiały ASF dla rolników

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.W załączeniu materiały informacyjne dedykowane hodowcom świń i rolnikom, które został przygotowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii.
Materiały dotyczą rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 i zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych.

Dokumenty do pobrania: