Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Zgodnie z działaniem 2.1.3. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 1259), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
W związku z powyższym, wzorem lat ubiegłych, realizując działanie 2.1.4. Krajowego Programu, w załączeniu zaktualizowane w 2023 r. bazy teleadresowe placówek funkcjonujących na terenie woj. podlaskiego:
– Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim
(ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 30.06.2023
r., poz. 3599)
– Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających
pomocy osobom doznającym przemocy domowej
– Baza teleadresowa miejsca schronienia/interwencji kryzysowej dla osób
dotkniętych przemocą domową
– Punkty konsultacyjne dla osób dotkniętych przemocą domową
– Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
– Ośrodki Pomocy Społecznej i Centra Usług Społecznych

Dokumenty do pobrania: