Litewsko-Polski Obszar Funkcjonalny – nowe możliwości rozwoju turystyki

Gmina Rutka-Tartak, wraz z partnerami z Polski i Litwy realizuje projekt pod nazwą: „Litewsko-Polski Obszar Funkcjonalny – nowe możliwości rozwoju turystyki”. 

Projekt poświęcony jest rozwojowi potencjału turystyki transgranicznej. Partnerzy projektu: Rejon Łoździejski (Lazdijų rajono savivaldybė), rejon Wyłkowyski (Vilkaviškio rajono savivaldybė), rejon Kalwaryjski (Kalvarijos savivaldybė), Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej (zrzesza 7 gmin), gmina Rutka-Tartak, gmina Wiżajny.

Planowane działania w ramach projektu: opracowanie tras turystycznych, wspólny film, album ze zdjęciami, organizacja warsztatów, prezentacja obszaru na międzynarodowych targach. Projekt jest pierwszą inicjatywą, która stanowi solidne fundamenty pod przyszłe wspólne projekty w nowym okresie programowania UE 2021-2027.

Grupa docelowa projektu: turyści, członkowie społeczności przygranicznych, gminy, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy.

Czas trwania projektu 15 miesięcy (początek projektu: 01.01.2021 r., koniec: 31.03.2022 r.), budżet projektu 93596,68 euro (dofinansowanie UE 79 746,70 euro) , część inwestycji należących do gminy Rutka-Tartak  14297,64 euro.