Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rutka-Tartak

W dniu 3 marca 2020 r. Gmina Rutka-Tartak podpisała umowę o dofinansowaniu, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rutka-Tartak”

Przedsięwzięcie obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych dostarczających energię na potrzeby 3 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Rutka-Tartak.

Obiekty objęte projektem to:

  • Urząd Gminy Rutka-Tartak – instalacja o mocy 16,65 kW
  • Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak – instalacja o mocy 9,99 kW
  • Budynek OSP w Rutce-Tartak – instalacja o mocy 7,77 kW

Całkowita wartość Projektu wynosi 268 003,59 zł, w tym dofinansowanie to kwota 214 402,87 zł.

Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.