Obwieszczenie w sprawie przeprowadznia konsultacji społecznych

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.W załączeniu obwieszczenie w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych ,,Strategii Rozwoju Gminy Rutka-Tartak na lata 2023-2030″ wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Rutka-Tartak.

Dokumenty do pobrania: