Ogłoszenie o uproszczonych planach urządzenia lasów na lata 2021-2030

Starosta Suwalski podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów na lata 2021-2030.