Piknik nad Szeszupą wraz z XX-leciem zespołu Szeszupiaki