Spotkanie konsultacyjne w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Rutka – Tartak na spotkanie konsultacyjne w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania naszego Stowarzyszenia.

 

Gdzie: Urząd Gminy Rutka – Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak

Kiedy: 13 czerwca 2022 (poniedziałek). Początek spotkania: godz. 12:00

W jakim celu:

Lokalne Strategie Rozwoju to narzędzie dzięki któremu, z pomocą Lokalnej Grupy Działania gminy nimi objęte i ich mieszkańcy będą mogli pozyskać dodatkowe środki finansowe na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich.  Na co te środki zostaną przeznaczone zależy głównie od Państwa – tylko zaangażowanie mieszkańców poszczególnych gmin pozwoli stworzyć nam Strategię odzwierciedlającą Państwa wizję rozwoju naszego regionu i odpowiadającą na jak największą ilość potrzeb. Aby było to możliwe niezbędne jest Państwa zaangażowanie w proces tworzenia Strategii – spotkanie na które zapraszamy jest pierwszym ale na pewno nie ostatnim w drodze do stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju stworzonej na miarę Państwa marzeń i potrzeb.

Plan spotkania:

  1. Prezentacja założeń RLKS na lata 2023-2030
  2. Omówienie ankiety badawczej dot. obszarów rozwojowych terenu LSR – (możliwość jej wypełnienia w trakcie spotkania)
  3. Prezentacja wstępnych wyników ewaluacji LSR na lata 2014-2020 oraz dyskusja na temat jej wpływu na rozwój terenu nią objętego
  4. Moderowane warsztaty na temat przyszłego kształtu analizy SWOT w odniesieniu do zidentyfikowanych przez zebranych czynników rozwojowych

W czasie spotkania przewidziane 2 przerwy kawowe

Przewidywany czas spotkania – do 4 godzin

 

Spotkanie realizowane w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”  w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020