Prace przy sieci wodociągowej

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.11.2023 r. przeprowadzone zostaną prace mające na celu:

– odcięcie odcinka sieci wodociągowej należącej do Gminy Wiżajny w miejscowościach: Jodoziory, Kleszczówek, Polimonie, Smolniki i podłączenie go do sieci wodociągowej w Rutce-Tartak

– podłączenie nowego odcinka sieci we wsi Rowele do sieci wodociągowej w Rutce-Tartak.

W związku z powyższym w wyżej wymienionym dniu mogą wystąpić nieprawidłowości przy korzystaniu z sieci wodociągowej. Wszelkie zakłócenia w dostawie wody należy zgłaszać pod numerem telefonu: 693 705 505.