Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 1

Gmina Rutka-Tartak w dniu 17 listopada 2021 r. otrzymała wstępne promesy na realizację dwóch zadań w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W ramach dofinansowania planowana jest realizacja dwóch inwestycji:

  1. Budowa zaplecza socjalnego boiska sportowego wraz z salą ćwiczeń w Rutce-Tartak – promesa na kwotę 992.557,00 zł.
  2. Budowa drogi gminnej – ulicy Leśnej, wraz z parkingiem przy ośrodku zdrowia w Rutce-Tartak – promesa na kwotę 1.317.000,00 zł