Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki-Potopy-Poszeszupie Folwark w miejscowości Poszeszupie-Folwark gm. Rutka-Tartak

W dniu 21 lipca 2021 r. Gmina Rutka-Tartak podpisała umowę z Wojewodą Podlaskim  o dofinansowanie zadania „Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki-Potopy-Poszeszupie Folwark w miejscowości Poszeszupie-Folwark gm. Rutka-Tartak” realizowanego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Przebudowa dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z  którego gmina otrzymała 221 990,45 zł, całkowita wartość inwestycji to 450 980,90 zł z czego 443 980,90 zł to koszty kwalifikowane. Ostateczna wysokość dofinansowania to 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Planowana inwestycja ma na celu przebudowanie nowej drogi i zaliczenie jej, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania, do kategorii dróg gminnych.