Przekazanie nowego samochodu dla Posterunku Policji w Rutce-Tartak

W dniu 9 grudnia 2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie samochodu służbowego KIA Sportage dla Posterunku Policji w Rutce-Tartak, którego zakup został współfinansowany ze środków z budżetu Gminy Rutka-Tartak. Gmina Rutka-Tartak przekazała 31 250 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego, który będzie służył  funkcjonariuszom Posterunku w codziennych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.