Regulamin Kokursu tematycznego dla rolników pod hasłem ,,Rola rolnika by upadku unikał”.

Zadaniem konkursowym Konkursu Fotograficznego jest wykonanie 5 fotografii zdjęciowych na temat zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych a w szczególności:

-upadkom osób,

-pochwyceniom i uderzeniom przez części ruchome maszyn urządzeń rolniczych,

-uderzeniom, przygnieceniom, pogryzieniom przez zwierzęta

Fotografia zdjęciowa powinna przedstawiać w jaki sposób rolnicy oraz ich członkowie rodzin na terenie własnego gospodarstwa lub w jego bliskim sąsiedztwie likwidują ewentualnie zmniejszają występowanie zagrożeń, któe są przyczynami wypadków przy pracy rolniczej

Dokumenty do pobrania: